BENEFIT PROVIDED TO EACH PATIENT

BENEFIT PROVIDED TO EACH PATIENT (FROM 01.08.2014 TO 31.03.2018 )
S.No. PATIENT NAME FILE NO. HOSPITAL EXPENDITURE MEDICINE EXPENDITURE TOTAL EXPENDITURE
1 Mast. Mubarik AQ-10054 61429 29605 91034
2 Mast. Rahul AR-01068 20355 25613 45968
3 Mast Sorya AR-03268 67273 24841 92114
4 Mast. Javid Ali AR-04279 129769 78318 208087
5 Mast. Sachin AR-08818 214737 91149 305886
6 Mast. Mohit AR-08929 120666 54852 175518
7 Mast Ramavtar Jat AR-09193 201108 56543 257651
8 Divyansh Aggarwal AR-09838 201163 42796 243959
9 Shobit Saini AR-09920 94110 47882 141992
10 BABY JAHNVI SAINI AR-11407 173752 132621 306373
11 Mast. Nilesh Saini AR-11794 175786 66226 242012
12 Mast. Himanshu AS-00116 192123 43461 235584
13 Mast. Sachin AS-00409 93210 41264 134474
14 Baby Aleveera AS-00482 334680 154537 489217
15 Mast. Nawed AS-00627 256763 109200 365963
16 Baby Sunita AS-01158 44991 100441 145432
17 Mast. Suraj AS-01701 306007 85888 391895
18 Baby Husna AS-01782 94325 29996 124321
19 Baby Naysha AS-01858 252872 128872 381744
20 Mast. Sagar Sharma AS-02444 120521 64225 184746
21 Mast. Pratik AS-02539 226502 78481 304983
22 Baby Asmita Patidar AS-03902 209896 74700 284596
23 Mast. Durvish Monga AS-04601 180108 55883 235991
24 Mast- Gourav Gupta AS-04875 207967 30374 238341
25 Mast. Rinku AS-07727 287114 98930 386044
26 Mast. Husain AS-11126 38219 21048 59267
27 Mast. Sahil AS-11318 171471 84004 255475
28 Mast. Bhavnesh AT-00447 195986 118017 314003
29 Mast. Praveen Kumar AT-01036 250947 85594 336541
30 Baby Akshara Sharma AT-03036 253741 122103 375844
31 Mast. Hassen AT-03269 160605 80739 241344
32 Mast. Ajeet Kumar Choudhary AT-03709 76856 22468 99324
33 Mast. Soyeb AT-05702 36375 14826 51201
34 Baby Sayna AT-05983 275637 104042 379679
35 Baby Manisha AT-06200 177691 130509 308200
36 Baby Meenu AT-06646 205395 91663 297058
37 Mast. Harsh Kumawat AT-06891 123347 70297 193644
38 Mast. Anshu AT-07188 202933 79342 282275
39 Mast. Aizaz AT-08198 164925 65318 230243
40 Mast. Mohit AT-08274 224100 54767 278867
41 Mast. Hitesh Sharma AT-10020 338398 167859 506257
42 Mast. Rinku Prajapat AT-10906 235627 196611 432238
43 Mast. Rahul Saini AT-10910 213173 81147 294320
44 Mast. Vivan Soni AT-11411 143341 73435 216776
45 Mast. Chanda AT-11805 65474 21573 87047
46 Mast. Bhanu AT-11969 240951 107757 348708
47 Baby Usha AT-12613 313948 204405 518353
48 Baby Chinki AT-12978 244938 91957 336895
49 Mast. Mukul AT-13026 227940 105941 333881
50 Baby Saloni AU-00450 207241 62319 269560
51 Mast. Chirag AU-00601 307970 111262 419232
52 Baby Manisha AU-00977 245423 121132 366555
53 Mast. Shivansh Gauttam AU-01083 247024 143661 390685
54 Baby Simran Shrimal AU-01586 274617 123962 398579
55 Mast. Aman Sharma AU-01625 331033 168963 499996
56 Baby Payal AU-02402 222909 106928 329837
57 Mast. Mayank AU-02554 228125 94107 322232
58 Mast. Rahul Rai AU-02584 87778 29077 116855
59 Mast. Yatin AU-04048 225752 110022 335774
60 Mast. Sumit AU-04373 242989 106757 349746
61 Mast. Prafull Gupta AU-04832 121210 28910 150120
62 Mast. Amit Kumar AU-06209 171629 76346 247975
63 Mast. Utkarsh AU-06241 199364 79099 278463
64 Mast. Yashraj AU-08155 101827 26775 128602
65 Mast. NITIN BALARA AU-08420 57440 17964 75404
66 Mast. Pinku AU-09300 47252 44381 91633
67 Baby RADHA AU-09455 75515 41663 117178
68 Mast. MOHD. AMAN AU-10241 26700 0 26700
69 Mast. Abhishek AU-10548 51598 20577 72175
70 Baby SHRUTI GOYAL AU-10777 67357 30509 97866
71 Baby CHANDIRKA SHARMA AU-11004 43809 29190 72999
72 Baby SHITAL AU-11475 40909 25433 66342
73 Mast. Hemant Chaoudhary AU-11520 22273 22976 45249
74 Mast. Laxman Singh AU-12220 0 13626 13626
75 Mast. Rohin AU-11328 0 10466 10466
76 Mast. Yash Chenani AV-01507 132070 54695 186765
77 Mast. Dev Kuntal AP-02042 43680 9962 53642
78 Mast. Lokesh Yadav AV-01628 89056 28823 117879
79 Mast. Nitin AV-02250 0 43155 43155
80 Ms. Reena Meena AV-01309 29825 2962 32787
81 Mast. Sabir Khan AR-00085 202293 189803 392096
82 Mast. Nishant Khichar AR-01557 54491 29412 83903
83 Mast. Ankit AR-09191 3518 0 3518
84 Mast. Anshu AR-09511 7948 331 8279
85 Mast Mohsin Shah AR-09809 265671 95819 361490
86 Mast. Shekh Merajrudeen AR-11460 164888 141056 305944
87 Mast. Saswat Tak AR-11940 30934 16059 46993
88 Mast. Saurabh AR-12189 259332 111452 370784
89 Mast. Kanha Ram AR-12408 25154 11535 36689
90 Mast. Ankush AS-00071 43195 47194 90389
91 Mast. Himanshu IInd AS-01440 251251 107119 358370
92 Mast. Kaniska Nagar AS-05480 194543 146535 341078
93 Mast. Ashok Yadav AS-08480 151675 59853 211528
94 Mast. Sonu AS-12610 101927 56651 158578
95 Baby Disha Verma AT-00165 244685 112169 356854
96 Mast. Chandranshu AT-03195 20004 24366 44370
97 Baby Divya AT-04018 121443 122693 244136
98 Mast. Yash Khandelwal AT-05461 263791 121168 384959
99 Mast. Aaditya AT-06302 303541 108388 411929
100 Mast. Hansraj S. Chauhan AT-06880 130397 35077 165474
101 Mast. Omveer Gurjar AU-00726 94043 103878 197921
102 Mast Suresh Choudhary AU-01101 0 0 0
103 Mast. Ashotosh Bala AU-02329 73066 39864 112930
104 Baby Muskan AU-03425 64952 33325 98277
105 Baby Ashwarya AU-09005 56954 50027 106981
106 Mast. Dinesh AU-12435 109070 49727 158797
TOTAL 17465589 7944879 25410468